Så får du som chef beslut att omsättas i handling

Beslut som fattats i högsta ledningen har ibland svårt att omsättas i praktisk handling och får därför dålig genomslagskraft i hela organisationen.

En vanlig anledning till detta är att det finns en övertro på att beslutet i sig är det enda viktiga. Alltså att det som är beslutat kommer att hända per automatik bara det formuleras, undertecknas och informeras ut i olika kanaler.

Men inget kunde vara mer felaktigt.

Låt oss ta ett exempel: Om det räckte att fatta ett beslut och därefter informera om detta, så skulle du kunna skicka ut ett mail på fredagen till dina medarbetare och på måndagen skulle det fungera precis på det sätt som du beslutat.

Här kommer därför några tips hur du som chef kan få besluten att omsättas i handling:
📍 Kommunicera beslutet istället för att enbart informera
📍 Efterfråga att det närmaste ledet i organisationen har en plan och tidslinje över vad som ska göras
📍 Följ upp och utvärdera de aktiviteter som närmaste led i organisationen har planerat
📍 Se till så att närmaste ledet i organisationen arbetar på samma sätt vidare ut i organisationen

Vilka fler tips har du för att få beslut som fattats att få genomslag i din organisation?

#ledarskap #värderingar #beteende