I oroliga tider behövs en känsla av sammanhang 🙏🏻

Du har kanske hört talas om KASAM, känsla av sammanhang, en teori som skapades av Aron Antonovsky och grundlades utifrån vad som gjorde att överlevande från koncentrationsläger behållit sin psykiska hälsa.

KASAM är ett begrepp som innebär att en människa för att må bra behöver känna sig delaktig i ett sammanhang som är begripligt och meningsfullt. Känslan av sammanhang avgör hur en individ klarar av att hantera stress, vilket i sin tur är avgörande för hur individen mår och upplever hälsa.

Det finns tre begrepp som teorin kring KASAM bygger på:

🙋🏻‍♀️ Begriplighet – känslan av att det som händer är begripligt, strukturerat och går att förutse för individen

🤹🏻‍♀️ Hanterbart – att de resurser som behövs för att hantera tillvaron finns tillgängliga

🙏🏻 Meningsfullhet – att individen är delaktig och vill engagera sig i de utmaningar som livet innebär

När hela vår världsordning skakas om i grunden kan det vara svårt att uppleva en känsla av sammanhang, där du som chef kan vara betydelsefull för att stötta dina medarbetare.

Hur arbetar du för att skapa en känsla av sammanhang på din arbetsplats?

#ledarskap #värderingar #beteende #engagemang