Hur arbetar du med delaktighet? 🤹🏻‍♀️

Många chefer pratar om delaktighet, men långt ifrån alla jobbar med delaktighet. På riktigt. För att skapa delaktighet fullt ut krävs att du bjuder in dina medarbetare till att vara med i såväl planering, beslut, genomförande och uppföljning.

Här kommer därför några steg som är viktiga att arbeta med för att skapa delaktighet:

📍 Planering. Involvera dina medarbetare i planeringen av verksamheten både på kort och lång sikt. Vilka är de viktiga arbetsprocesserna och hur behöver ni tillsammans jobba med detta?

📍 Beslut. Inför beslut behöver du som chef ta in relevant information och ställa frågor till dina medarbetare för att få ett kraftfullt beslutsunderlag. Beslutet är ditt, men samverkan innan beslutet är avgörande.

📍 Genomförande. Vem gör vad och när ska något vara genomfört? Resonera med dina medarbetare och fördela ansvar och befogenheter så att alla får vara med.

📍 Uppföljning. I samband med genomförande är det viktigt att sätta datum för uppföljning för att kunna följa utfallet och eventuellt justera och förbättra.

Delaktighet är grunden för såväl motivation som engagemang. Kontakta mig gärna så pratar vi vidare om hur du kan arbeta strukturerat med delaktighet på riktigt!

#ledarskap #värderingar #beteende #engagemang