Funderar du på årets löneöversyn? 💁🏻‍♀️

Varje år är det dags för en årlig lönerevision. Det innebär att du som chef ska se över dina medarbetares löner.

Det betyder alltså inte att varje medarbetare ska förhandla sin lön med dig som chef, utan att en översyn ska göras. Det heter revision vilket betyder just översyn!

När du ska göra din översyn kan det vara bra att känna till lite olika begrepp:

💡 Det finns två olika delar som ingår i löneöversynen där den ena heter strukturlön och den andra prestationslön.

🔲 Strukturlöneökning är de pengar du använder för att justera någons lön om den ligger fel utifrån övriga medarbetares lön inom samma yrkesroll med samma erfarenhet och duglighet (vilket i så fall ska ha framkommit i lönekartläggningen).

🔲 Prestationslöneökning är de pengar du använder för att belöna medarbetares prestationer under året som har gått (inte för tidigare år eller för framtida insatser).

Vissa medarbetare kan få både strukturlöneökning och prestationslöneökning, vilket är helt ok. Men du som chef behöver vara tydlig med vilken summa som kommer från det ena och vilken som kommer från det andra.

Har du koll på skillnaden mellan strukturlön och prestationslön?

#ledarskap #värderingar #beteende #engagemang