Ett utvecklat team kräver ett framsynt ledarskap! 🙌

Som du säkert känner till är gruppers utveckling beroende av individerna som ingår i gruppen och ledarens arbete, för att gruppen ska kunna utvecklas.

Genom att förstå vilken utvecklingsfas din grupp befinner sig i samtidigt som du är kunnig om hur du som chef ska agera för att din grupp ska utvecklas vidare, kan du nå långt med ditt team.

💡 Om du har en grupp som befinner sig i fas 3 ”Tillit och struktur” så litar individerna på egen och andras kompetens. Struktur på vem som gör vad och när det ska vara gjort styr arbetet.

Fas 3 är en fas som kännetecknas av närhet och öppenhet mellan medlemmarna och därför krävs ett framsynt ledarskap både inom gruppen och organisationen 🔮

För att gruppen ska utvecklas ytterligare är det viktigt att du arbetar med följande:
⚙ Beakta allas resurser och kapacitet
⚙ Delegera ledarskapet till den som har bäst kompetens ”just nu”
⚙ Inrikta energin och effektiviteten mot uppgiften
⚙ Skapa spänning mellan medlemmarna och deras arbeta för att tillsammans nå längre
⚙ Vara medveten om vars och ens auktoritet
⚙ Behandla var och en som ansvarsfull

Har tänker du kring att leda en grupp som befinner sig i fas 3?

#ledarskap #värderingar #beteende