Engagerade medarbetare levererar 🙌🏻

Här kommer 7 tips på hur du som chef kan agera för att höja medarbetarnas engagemang:

1️⃣ Visa uppskattning – Människor vill bli sedda och bekräftade. Därför är det är viktigt att du kontinuerligt bekräftar, ser och uppskattar dina medarbetare.

2️⃣ Ha kul tillsammans – Våga skratta mer under arbetsdagen. Skratt och glädje minskar stress och ökar samtidigt gemenskapen i teamet.

3️⃣ Involvera dina medarbetare i besluten – Medarbetare vill känna gemenskap. Delaktighet ökar känslan av betydelse och att du bryr dig om deras åsikter och litar på deras kompetens.

4️⃣ Delegera ansvar – Medarbetare som får förtroende och större ansvar av dig som chef, kommer att känna sig mer uppskattad och vill vårda det ansvaret.

5️⃣ Led med gott exempel – När du som chef visar intresse, motivation och är delaktig så kommer dina medarbetare så småningom att följa efter.

6️⃣ Investera i dina medarbetare – När du bryr dig om och stöttar medarbetarnas utveckling leder det till ett större individuellt engagemang.

7️⃣ Tillhandahåll rätt resurser – Investera i resurser till dina medarbetare och se till att de har det som behövs för att lyckas i sin arbetsroll.

Dela gärna med dig ytterligare tips som höjer engagemanget på arbetsplatsen!

#ledarskap #värderingar #beteende #engagemang