Därför är feedback så viktigt 💡

I forskningsstudier har det visat sig att det är svårt att i längden behålla uppmärksamhet på arbetsuppgifter när det gäller att prestera bra.

Och det finns bara ett sätt att motivera medarbetare så att de blir engagerade i jobbet över tid. Ge feedback ❗

Använd därför feedback när du:

🌟 Vill uppmuntra dina medarbetare att fokusera på uppgifter som ska utföras

🌟 Vill att dina medarbetare ska bli engagerade i arbetsuppgifterna

Feedback har starkare effekt än att belöna med bonus eller förkortad arbetstid. Människor vill helt enkelt hellre bli sedda, hörda och bekräftade än belönade med yttre medel.

När du som chef ger feedback är det precis det du gör – bekräftar dina medarbetare så att de känner motivation!

Vad tänker du om att använda feedback för att motivera till engagemang?

#ledarskap
#värderingar
#beteende