Så blir du en chef som prioriterar samtalen 🌟

🤷‍♀️ Om du är en chef som bedyrar att dina medarbetare är såå betydelsefulla, men samtidigt ideligen flyttar på eller planerar om dina medarbetarsamtal eftersom ”något annat kom emellan”, behöver du tänka om.

Symboliken i att säga en sak och agera på en annan är förödande. Om dina medarbetare är viktiga på riktigt, visar du det nämligen genom att till varje pris prioritera samtalen med dem. Då låter du i princip INGET störa eller få dig att boka om.

Visst kan något allvarligt inträffa som gör att du verkligen behöver prioritera om din dag, men i ärlighetens namn så är det väldigt sällsynt och det är faktiskt du själv som äger din kalender och styr vad den ska fyllas med.

Prova därför att göra så här:

🌟 Boka samtal med dina medarbetare med god framförhållning (så att medarbetaren är obokad i kalendern)

🌟 Boka på veckodagar och tider när du vet att det är mest troligt att samtalet kan bli av utan störningar (måndagar kan exempelvis vara en sämre dag för samtal)

🌟 Om någon vill boka dig på en tid när du har ett medarbetarsamtal inplanerat, ge annat förslag i stället för att flytta på medarbetarsamtalet (du äger din agenda)

Hur visar du att dina medarbetarsamtal viktiga på riktigt?

#ledarskap #värderingar #beteende #engagemang