Är du nyfiken och vågar ställa frågor? 🙋🏻‍♀️

Personer som ställer frågor gör fortare karriär i ett företag. De väjer sällan för saker som fungerar dåligt och vågar ta diskussioner (även om dessa är lite hårda och tuffa), har lättare för att lyfta blicken, reflektera och komma med idéer och förslag.

Nyfikenhet väcks till liv när du är utvilad och när du gör…ingenting! Men ökar också när du rör på dig och blir därför högre när du är ute och går, springer eller bara är ute i naturen.

Varför är nyfikenhet viktigt då?

Jo, därför att den är en viktig motor för att möta framtiden och dagens snabba förändringstakt. Om du som chef tycker att frågor från dina medarbetare är jobbigt, så är det alltså dags att tänka om. Välkomna frågorna! Ju fler, desto bättre.

Som chef kan du underlätta för dina medarbetare att vara nyfikna och kreativa genom att:

💡 Intressera dig för varje medarbetare och ta reda på vad var och en är intresserad av
💡 Uppmuntra och ge beröm till den som ställer frågor eller kommer med kloka reflektioner
💡 Våga nyfiket ifrågasätta befintliga arbetsmetoder och processer
💡 Arbeta för ett tryggt klimat så att dina medarbetare vågar ställa frågor

Hur tänker du kring nyfikenhet som drivkraft i förändring?

#ledarskap #värderingar #beteende