Är du bra på självledarskap?

Självledarskap har blivit ett populärt uttryck den senaste tiden, men få är medvetna om vad det egentligt innebär och vad som krävs för att få till ett fungerande självledarskap.

Självledarskap handlar om förmågan att leda dig själv dit du vill, att du gör medvetna val för att nå dit du vill och att du även uppnår dina förväntade resultat.

För att bli riktigt bra på självledarskap, oavsett om du är anställd eller egen företagare, finns det några begrepp du bör känna till och träna dig på:

♥ Självkänsla – Handlar om egenvärde. Att veta vad du går för och att du duger som den du är, oavsett hur du presterar.

💃🏻 Självförtroende – Har däremot med dina prestationer att göra och vad du klarar av att utföra. Du höjer/sänker självförtroendet genom återkoppling från andra när du gjort något.

🙋🏻‍♀️ Självkännedom – Handlar om uppfattningen du har om dig själv, den du är och att du känner dig själv och dina begränsningar.

💡 Självbild – Handlar om vem du tycker att du är och hur du tror att andra uppfattar dig. Detta påverkas i sin tur av självkänslan och självförtroendet.

Mitt tips är att du tar hjälp av någon du har förtroende för som kan hjälpa dig med feedback och reflektion när du tränar på de olika delarna.

Vill du jobba mer fokuserat och långsiktigt? Kontakta mig gärna så pratar vi mer!

#ledarskap
#värderingar
#beteende