3 saker som får medarbetare som slutat att tala gott om arbetsplatsen! 🌸

Medarbetare som slutar på en arbetsplats kan välja att antingen fortsätta vara goda ambassadörer eller skada varumärket för lång tid framöver.

Detta val ligger utanför ditt beslut som chef, men du kan faktiskt påverka vad som sker efter att medarbetaren slutat utifrån ditt agerande både under tiden som medarbetaren är anställd och hur du väljer att agera när denne slutar.

Här kommer 3 enkla tips som kan göra skillnad:

1️⃣ Om medarbetare som är drivna uttrycker önskan om att göra något annat – välkomna det! (samtidigt som du önskar välkommen tillbaka så småningom)

2️⃣ Skapa tillit så att dina medarbetare vågar berätta om de är intresserade av något annat (du kan inte förhindra rörlighet på arbetsmarknaden – men undvika överraskning när någon slutar)

3️⃣ Se till att alltid göra ett bra avslut när medarbetare slutar (ha ett avslutande samtal som får medarbetaren att känna fortsatt tillit för dig som chef och för arbetsplatsen)

Det gäller att se medarbetares byte av arbetsplats som något positivt och utvecklande. Helt enkelt en vidareutveckling som gör medarbetaren ännu bättre när eller om denne kommer tillbaka.

Har du fler tips att dela?

#ledarskap #värderingar #beteende